بسم رب الحسین(ع)

سلام من به محرم به تشنگی عجیبش


به بوی سیب زمین غم وحسین غریبش


سلام من به محرم به غصه وغم مهدی(عج)


به چشم کاسه خون به شال وماتم مهدی(عج)


سلام من به محرم به کربلا وجلالش


به لحظه های پر  ز حزن وماتمش


سلام من به محرم به حال خسته زینب(س)


به بی نهایت داغ دل شکسته زینب(س)


سلام من به محرم به دست ومشک ابوالفضل(ع)


به ناامیدی سقا به سوز اشک ابوالفضل(ع)


سلام من به محرم به قدوقامت اکبر(ع)


به کام خشک اذان گوی زیر نیزه وخنجر


سلام من به محرم به دست وبازوی قاسم(ع)


به شوق شهدشهادت حنای گیسوی قاسم(ع)


سلام من به محرم به گهوارهی اصغر(ع)

به اشک خجالت شاه وگلوی پاره ی
اصغر(ع)

سلام من به محرم به اظطراب سکینه(س)

به آن ملیکه که رویش ندیده چشم مدینه

سلام من به محرم به عاشقی زهیرش

به بازگشتن حر وعروج ختم به خیرش

سلام من به محرم به مسلم وحبیبش

به روی سپید جون به بوی عطر عجیبش

سلام من به محرم به زنگ محمل زینب(ع)

به پاره پاره تن بی سر مقابل زینب(س)

سلام من به محرم به شور وحال عجیبش

سلام من به حسین(ع)به اشک سینه زنانش